Fotogrammetrialla on pitkä historia takanaan, ja sitä on lähinnä käytetty esimerkiksi maa-alueiden mittaamiseen ja karttojen tekemiseen. Aikaisemmin sen käyttöominaisuudet rajoittuivat pitkälti esimerkiksi rakentamiseen ja maan muokkaamiseen liittyviin aloihin, kuten maanviljelyyn tai uusien asuinalueiden kartoitukseen. Siinä tarkoituksena on mitata tiettyjä etäisyyksiä luomalla pisteitä, joiden välimatkat voidaan mitata erittäin tarkasti. Tämä toimii hyvin samalla lailla kuin laserilla tapahtuma mittaaminen, ja kaksi eri mittatapaa ovatkin kilpailleet toisiaan vastaan jo vuosia.

Laserkuvaaminen on siis toinen tapa, jolla tietyn alueen mitat voidaan ottaa, mutta varsinkin teknologian kehittyessä fotogrammetriasta on tullut paljon monimuotoisempi vaihtoehto, minkä takia sillä on paljon kannattajia. Tämä lisäksi hinta-laatusuhde laserkuvauksiin verrattuna on paljon parempaa ja mikä parasta, jokainen voi ottaa fotogrammetriaan tarvittavat välineet mukaan helposti, pienessä koossa.

Teknologia vie tietä eteenpäin

Viimeisimpien vuosien aikana harppaukset teknologian suhteen ovat olleet valtavia useimmilla aloilla, eikä fotogrammetria ole poikkeus. Alan osaajat ovat nopeasti jättämässä lasermittaukset taakseen, sillä ammattilaiset ovat tulleet yksimieliseen tulokseen sen suhteen, kumpi tavoista on kannattavampi.

Uuteen trendiin on tosi olemassa useita syitä, mutta suurin kunnia räjähdysmäisestä suosiosta kuuluu lentäville droneille. Nykyään markkinoilla on järjetön määrä halpoja ja helposti saatavia droneja, jotka eivät tarvitse kovinkaan suurta panostusta toimiakseen apuna fotogrammetrian tuottamisessa. Nämä lentävät alukset eivät myöskään tarvitse konkreettista ihmistä lentämään niitä, vaan kuvat voidaan ottaa kauko-ohjaimen avulla. Lentävät dronit pystyvät myös pysymään tasaisesti paikoillaan tarvittavina hetkinä, jolloin voidaan helposti säätää pelkästään yhden kohdan kuvauskulmaa millin tarkasti toivotunlaiseksi. Miehittämättömien ja edullisten lentävien laitteiden käytöstä on myös lukuisia muita etuja, jotka ovat todistaneet sen olevan huomattavasti lasermittausta parempi tapa tuottaa luotettavaa tietoa tietystä alueesta.

Käyttötarkoitus määrää laitteiden valinnan

Pelkästään dronin ja kameran käyttäminen ei kuitenkaan tarkoita onnistunutta tuotosta fotogrammetrian käyttöön, vaan kuvaajan ja kuvien tulkitsijan, joko ihmisen tai ohjelman, tulee myös osata asiansa. Tämä korostuu erityisesti kuvien ottamisessa, sillä miljoona huonosti otettua tai väärästä kohtaa napattua kuvaa ei tule antamaan riittävää tietoa, vaikka käytetyt välineet olisivatkin olleet parhaita mahdollisia.