Fotogrammetrian käyttö varsinkin maan mittaamisessa mahdollistaa 3D-mallinnusten luomisen kaksiuloitteisista kuvista. Syöttämällä 2D-kuvat tiettyyn ohjelmaan pystytään siis luomaan esimerkiksi minikokoinen versio kuvatusta alueesta. Mittamishetkellä tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tietystä alueesta tai kohteesta otetaan yksi tai useampi kuva. Mikäli luodaan 3D-mallia, tulee kuvia ottaa tietenkin eri näkökulmista, eli kameran paikkaa tulee vaihtaa usein. Mitä kattavammin kuvia on saatavilla useista eri kulmista, sitä varmemmin 3D-malli pystyy tuomaan esille kaikki halutut yksityiskohdat.

Kun kuvat on otettu, ne syötetään asiaan sopivaan ohjelmaan ja näitä voidaan ostaa joko netistä tai ladata vaikka ilmaiseksi! Ohjelma tulee siirtämään otetut kuvat tietylle alustalle, joka myös mahdollistaa etäisyyksien laskemisen. Mittojen saamiseksi ohjelmisto käyttää kolmiomittausta, saadakseen selville eri etäisyydet, korkeudet, leveydet ja syvyydet. Parhaimmillaan tämän teknologian avulla voidaan luoda pienoismalleja vaikka kokonaisesta suurkaupungista, kunhan kuvia on tarpeeksi ja niissä on osattu huomioida jokainen tarvittava kulma, ettei epähuomiossa mikään unohdu.

Laserkuvaus vaihtoehtona

Fotogrammetrian sijasta aikaisemmin käytössä ollut laserkuvaus on vieläkin joissain alueilla vahvana, varsinkin jos teknologian taso ei ole alueella vielä kovin korkealla. LiDAR eli laserskannaus on hyvin samantyyppinen menetelmä kuin fotogrammetrinen kuvaaminen, mutta siinä tulee toki huomioida omat asiansa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tietylle alueelle kiinnitetään piste, johon sen jälkeen tähdätään laser. Laserpulssi mittaa etäisyyden ja kirjaa sen talteen. Näin siis laserkuvauksessa ei tarvitse ottaa lukuisia kuvia, vaan se pystyy mittaamaan yhden etäisyyden vain yhdellä nopealla pulssilla. Joskus lasermittauksen käyttäminen onkin parempi vaihtoehto, riippuen siitä mitä lopputulokselta halutaan. Jos tarkoitus on ainoastaan mitata tietty etäisyys, vaikka hyvin tiheässä kasvustossa, sopii laser tehtävään fotogrammetrian sijaan, sillä fotogrammetria ottaisi liian monta yksityiskohtaa huomioon.

Kumpi on parempi, fotogrammetria vai laserkuvaus?

Yleisesti ottaen fotogrammetria on kaikin puolin tehokkaampi mittaamistapa ja se mahdollistaa monipuolisemman käytön tiedolle. Toisaalta taas laserkuvaukset ovat edelleen tarvittuja tiettyihin kohteisiin, joissa fotogrammetrian käyttö tekisi mittaamisesta hyvin haastavaa tai toisi turhauttavan suuren työmäärän. Löydät fotogrammetriasta lisätietoja näiltä tai monilta muilta asiaa käsitteviltä sivustoilta.