Fotogrammetriaa voidaan tuottaa joko maasta tai ilmasta käsin! Selvitä missä tilanteissa käytetään mitä vaihtoehtoa ja minkälaiset välineet ovat tarpeen, kun mielitään luoda toivottu lopputulos, oli se sitten maalta tai ilmasta käsin!