Fotogrammetria on yksinkertaisuudessaan tiede, jossa otetaan mittoja kuvista tai videoista. Lopputuloksena on esimerkiksi kartta, mittataulukko, piirrustus tai 3D-mallinnus jostain oikeasta asiasta tai maisemasta. Suuri osa niistä kartoista, joita nykyään käytetään, on tehty hyödyntämällä ilmasta otettua fotogrammetriaa.

Mitä ilmasta käsin otettu fotogrammetria on?

Kun lähdetään käyttämään fotogrammetriaa ilmasta käsin, kiinnitetään ensin kamera lentävään välineeseen, kuten lentokoneeseen tai droniin. Kamera asetetaan pystysuoraan asentoon maata kohden, ainakin useimmissa tapauksissa, sillä tämä antaa parhaat mahdollisuudet mittaamiselle. Kun lentokone tai droni ajaa alueen ylitse, otetaan runsaasti kuvia tietystä paikasta ja useat näistä kuvista ovat joko samasta kohtaa, tai erittäin tihein väliajin. Aikaisemmin lentämiseen käytetyt välineet olivat lähes aina ihmisten lentämiä lentokoneita, helikoptereita tai hävittäjiä ja tämä on muuttunut vasta viimeisimpien vuosien aikana. Nykyään käytössä on myös dronit ja muut miehittämättömät lentämiseen tarkoitetut välineet.

Kuvien tulkitseminen

Pelkästään kuvien ottaminen dronin tai lentokoneen avulla ei riitä, vaan tietenkin tuloksia tulee tulkita. Tulkitseminen onkin yksi oleellinen osa fotogrammetriaa ja varsinkin aikaisemmin se oli kriittisimpiä hetkiä karttojen tai muiden mallien tekemisessä. Apuna käytettiin usein stereopiirturia, joka oli vanhanaikainen väline, jossa kuvien tulkitsija pääsi näkemään kaksi kuvaa kerrallaan erillisiltä stereoruuduilta. Teknologian kehittyessä käytännöt on muuttuneet myös tulkinnan suhteen paljon, ja nykyään fotogrammetriassa käytetäänkin pitkälti automaattisia ohjelmia. Nämä ohjelmat voidaan ladata esimerkiksi kannettavalle tietokoneelle ja tiedot syötetään koneeseen suoraan WiFin välityksellä tai esimerkiksi muistikortin avulla. Ohjelma lukee tiedoston ja alkaa välittömästi luomaan dataa, joka hyödyntää aikaisempia kuvia. Näin saadaan automaattisesti tarkkoja ja yksityiskohtaisia piirroksia kuvatusta alueesta ja tietenkin mitat pysyvät realiteetissa.

Fotogrammetria tulevaisuudessa

Teknologian kehitys ei ole kuitenkaan vielä ohi, ja siksi jatkuvat läpimurrot ja harppaukset eteenpäin mahdollistavat myös vieläkin paremman fotogrammetrian tuottamisen. Lisäksi käyttötarkoitukset fotogrammetrialle lisääntyvät jatkuvasti ja vaikka aikaisemmin sitä käytettiin lähinnä karttojen tekoon, on se nykyään käytössä useilla eri aloilla ja useissa eri tehtävissä. Esimerkiksi virtuaalitodellisuus tulee olemaan yksi niistä aloista, jotka voivat hyödyntää fotogrammetriaa rakentaakseen uskottavia kokonaisuuksia.