Fotogrammetria voidaan jakaa useilla eri tavoilla, sen mukaan mitä ominaisuuksia halutaan määritellä. Useimmiten kuitenkin jaottelu tapahtuu sen mukaan, missä kamera on kuvauksen aikana. Mikäli fotogrammetriaa lähdetään jaottelemaan tällä tavalla, saadaan aikaan kaksi eri kategoriaa, ilmasta käsin otetut kuvat, sekä maasta käsin otetut kuvat, eli lähialueen fotogrammetria. Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin maasta otettuihin kuviin ja niitä koskevaan teknologiaan.

Mitä maasta käsin otettu fotogrammetria on?

Maasta käsin otettavassa fotogrammetriassa kamera kiinnitetään maahan, johonkin kiinteään pisteeseen maassa, kolmijalkaan, pylvääseen tai vaikka käteen. Kameran sijoittaminen riippuu pitkälti siitä, mitä fotogrammetrialla halutaan kuvata ja mitä kuvista halutaan tulkita. Kun kamera on kiinnitetty, sillä otetaan kuvia tietystä alueesta tiheään tahtiin, jotta saadaan mahdollisimman paljon käyttökelpoista dataa, jota voidaan hyödyntää tarkkojen mallinnusten tekemiseen. Tarvittaessa kameran sijaintia voidaan vaihtaa, jos halutaan kattaa esimerkiksi tietty kohde useilta eri puolilta ja tämä vaatii taaskin tarkat tiedot sen suhteen, mihin kamera sijoitetaan ja missä suhteessa se on alkuperäiseen sijaintiin, tai muihin kuvauspisteisiin, verrattuna.

Maasta käsin otetun fotogrammetrian hyödyntäminen

Toisin kuin ilmasta otettavan fotogrammetrian kanssa, maasta käsin otettuja kuvia ei hyödynnetä niinkään kartoissa, kuin esimerkiksi piirrustuksissa tai 3D malleissa. Sen avulla voidaan laskea tarkkoja etäisyyksiä tai korkeuksia ja mitata tiettyjen pisteiden välimatkaa. Maasta käsin otettavaan fotogrammetriaan riittää jopa perinteisen kameran käyttäminen. Kohteina on usein rakennukset, rakennelmat, rikospaikat, onnettomuuspaikat, luolat, arkeologiset kaivaukset, elokuvien kuvauspaikat ja muut vastaavat alueet tai kohteet, joissa tarkkojen mittojen saaminen on erittäin tärkeää. Tietojen avulla voidaan esimerkiksi laskea mistä kohtaa rikospaikalla luoti on ammuttu, minkä kokoinen rakennelma elokuvan kuvauspaikalle mahtuu ja miten nopeasti tietty kulkuväline on liikkunut vaikka onnettomuuspaikalla.

Kuvien tulkitseminen

Kun kuvat on otettu sopivasta kohteesta, ne syötetään tietokoneella olevaan ohjelmaan. Tämän jälkeen ohjelma alkaa luomaan sellaista lopputulosta, jota haetaan. Mikäli kyseessä on piirros, ohjelma luo tarkan mallin toivotusta asiasta. Jos taas halutaan luoda 3D-malli, ohjelma pystyy tuottamaan tarkat tulostusohjeet 3D-tulostimelle, joka puolestaan luo aikaisemmin otetut mitat pienempään kokoon pienoismallissa.