Fotogrammetria pystyy tuomaan mittojen ottamiseen ja paikkojen kuvaamiseen monia sellaisia etuja, joihin muut mittaustavat eivät pysty. Varsinkin viimeisimmät kehitykset eri teknologioissa, kuten edulliset dronit ja datan lukemiseen tarkoitetut ohjelmat, ovat lisänneet alan suosiota. Se on myös alkanut kiinnostaa yhä useampaa yrittäjää eri aloilla, sillä sen käyttötarkoitus voi vaihdella sen mukaan, minkälaista tietoa halutaan luoda.

Hinta ei vie konkurssiin

Laserkuvauksiin tarvittavat välineet ovat äärettömän kalliita, eikä niitä pystytä juurikaan käyttämään, jollei palkata avuksi myös asiantuntijaa, joka osaa käyttää välineitä kunnolla. Fotogrammetria puolestaan tarvitsee ainoastaan DSLR-kameran sekä sellaisen ohjelmiston, joka voi tietoja käsitellä ja näitä saadaan ladattua perinteisille pöytäkoneille tai kannettaville helposti. Fotogrammetria säästää siis rahaa sekä välineiden että ammattilaisten suhteen, mikä on useille yrityksille tärkeä etu.

Mahdollisuus hankkia helposti

Laserkuvaamisen huonoimpiin puoliin kuuluu se, että välineitä on vähän ja osaajia vielä vähemmän, jolloin sopivien laitteiden saaminen esimerkiksi lyhyellä varoituksella voi olla erittäin haastavaa. Tämä korostuu varsinkin sellaisilla alueilla, joissa osaajia ei ole saatavilla. Fotogrammetriaan tarvittavat välineet puolestaan mahtuvat helposti kenen tahansa laukkuun ja melkein kuka tahansa voi opetella käyttämään kameraa ja ohjelmistoa tarvittavan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Monipuoliset käyttötarkoitukset

Toisin kuin laser kuvaus, fotogrammetria ja siihen liittyvät teknologiat ovat kehittyneet sille tasolle, että sitä voidaan pitää äärettömän tehokkaana yleistapana tuottaa kuvia ja mittoja. Laserkuvaus puolestaan sopii vain hyvin rajattuihin käyttötarkoituksiin, lähinnä johtuen useista teknisistä rajoituksista. Myös kuvien laatu on laserilla paljon heikompi ja laitteiden asentaminen ja käyttäminen asetettavat tietyt vaatimukset mitattavalle ympäristölle, mikä ei ole useimmissa tilanteissa etu.

Fotogrammetria ylivoimainen suosikki

Nämä kaikki ominaisuudet ovat syitä sille, miksi fotogrammetria on yksi suosituimpia kuvauskeinoja sekä maalla, että ilmassa tapahtuvalle mittaamiselle. Vaikka laserkuvausta tarvitaankin vielä eikä fotogrammetria tule välttämättä koskaan viemään sen paikkaa kokonaan, on se syrjäytymässä nopeasti useimmilta osin. Tämä johtuu siitä, ettei mikään muu kuvaustapa pysty tarjoamaan samoja etuja, eli yhtä monipuolista käyttötapaa yhdistettynä edulliseen hintaan ja helppoon käytettävyyteen kuin fotogrammetria.