Fotogrammetria on ollut aina tärkein työväline maan mittaajille ja dronien sekä muiden miehittämättömien lentoalusten teknologian kehittyminen on auttanut viemään asiaa uudelle tasolle. Tätä varten on myös kehitetty paljon omia ohjelmistoja, jotka pystyvät helposti muokkaamaan otetun datan käytettävään muotoon ja muuttamaan kuvatuista alueista juuri sellaisia karttoja tai piirroksia, mitä mittaaja haluaa.

Laatua saadaan helposti

Suurin syy sille, miksi droneja hyödynnetään niin paljon fotogrammetriassa, on se, että kuvia saadaan laadulla. Jokainen otettu kuva tallentuu automaattisesti kameraan ja mitat voidaan määrittää vain näiden perusteella. Tietoa lukevat ohjelmat eivät tarvitse mitään muuta infoa, mistä lopputulos olisi riippuvainen, joten sijainnilla tai antureiden kohdistamisella ei ole oikeastaan merkitystä. Sen sijaan lopputulos, kuten esimerkiksi kartta, rakennetaan kuvassa ilmenevien pikseleiden eri suhteiden mukaan.

Mallinnuksen luominen

3D-mallin luominen esimerkiksi rakennetaan sadoista, tai jopa tuhansista, kuvista, jotka ovat aina osittain, tai vaikka kokonaan, päällekkäin. Näin käytettävä ohjelmisto pystyy asettamaan kuvat täydellisesti kartaksi, jolloin virheitä ei pääse syntymään ja jokainen alueen piste on pystytty huomioimaan pikkutarkasti lopputuloksessa. Jotta tarkkuus saataisiin vieläkin korkeammalle tasolle, voidaan asettaa maahan tiettyjä pisteitä, jotka ovat näkyviä ilmasta käsin ja niitä voidaan hyödyntää etäisyyksien erittäin tarkassa määrittämisessä, kun malleja lähdetään tekemään.

Lopputulos on aina tiedosta riippuvainen

Mikäli halutaan paras mahdollinen lopputulos, pitää tietenkin seurata annettuja askeleita tarkasti. Useimmiten fotogrammetrialla saadaan + – 8 cm tarkkuus, tai jopa parempi, varsinkin jos käytetään näkyviä merkkipisteitä alueella. Hyvä laatu saadaan helposti aikaan olemassa olevilla ja jokaiselle saatavilla olevilla välineillä, eli mitään erikoisempaa ei ole tarvetta hankkia. Erinomainen etu on myös siinä, että nykyään malleja on mahdollista saada värillisinä ja korkealla resoluutiolla, jolloin ihmisen on tietenkin helpompi tulkita ja ymmärtää mallia, kuten karttaa tai 3D printattua rakennelmaa.

Täydellistä tuotosta droneilla ja kameroilla

Dronit on kuin rakennettu täydentämään fotogrammetrian vahvuuksia, eli edullista hintaa, saatavuutta ja monimuotoisuutta. Näin jokainen maan mittaaja pystyy kuvaamaan alueet jopa ilmasta käsin paljon tarkemmin, vaikka samalla kulut pysyvät matalammalla.