Fotogrammetria on yksi moderneista työkaluista, joiden avulla kasinoita yritetään pitää turvallisina tai niihin tuodaan uutta eloa. Virtuaalikokemuksia tarjoavat parhaat kasinosivustot suomessa ja myös näissä on fotogrammetriaa hyödynnetty. Sen avulla voidaan myös turvata sekä kasinon omaisuutta että pelaajien turvallisuutta alueella. Tämän vuoksi fotogrammetriaa käytetäänkin yhä useammilla kasinoilla.

Rikollisen toiminnan vähentäminen kaikilla tapaa on ollut äärettömän tärkeässä asemassa, sillä mitä kehittyneemmäksi teknologia muuttuu, sitä kehittyneemmät välineet myös rikollisilla on tihutöihin. Jotta kasino pystyy vastaamaan näihin muuttuneisiin haasteisiin, on sillä oltava ajankohtaiset tiedot kasinon suojaamisesta, ja fotogrammetria on yksi oleellinen asia, joka kuuluu tähän turvallisuuden lisäämiseen.

Mitä fotogrammetrialla voidaan tehdä?

Fotogrammetria on asioiden mittaamista valokuvista tai videoista, ja sillä voidaan laskea esimerkiksi etäisyyksiä tai korkeuksia, oikeastaan mitä tahansa mittoja. Sen avulla voidaan myös huomata epäilyttäviä asioita, joita ei perinteisesti kuvissa tai videoissa pitäisi oletusmittojen mukaan olla. Fotogrammetriaa voidaan käyttää myös tiettyjen asioiden seuraamiseen ja tarkkailemiseen, mikä onkin kätevää useilla eri aloilla. Samaa teknologiaa on nähty hyödynnettävän esimerkiksi toimintaelokuvien juonissa, kun mitataan vaikka tietyn auton pohjan etäisyyttä maahan nähden. Tavallisimmin kyseessä on useampi identtinen auto, joista ainoastaan yhdessä on saalis. Mittaamalla auton pohjan etäisyys nähdään mikä autoista on matalammalla ja täten todennäköisesti sisältää painavan lastin.

Virtuaalikasinoiden uusi maailma

Turvallisuuden lisäksi fotogrammetria on löytänyt uuden käyttötarkoituksen virtuaalimaailmojen yleistyessä. Virtuaalimaailmassa pelaaja pääsee virtuaalilasien avulla uppoamaan täysin uuteen maailmaan, jossa sekä näkö, että kuulo aistit saavat pelaajan uskomaan näkemänsä todeksi. Jotta virtuaalimaailma voitaisiin luoda jokaiselle pelaajalle todentuntuiseksi, tulee se tietenkin mitoittaa oikein ja tässä fotogrammetria tulee kuvaan. Sen avulla voidaan muokata ympäröivä maailma sellaiseksi, kuin mitä se realiteetissa olisi. Pelaajien silmien korkeudelta huomioidaan esimerkiksi se, kuinka korkealle seinä asetetaan pelaajaan nähden ja miten korkealla esimerkiksi pöydät sijaitsevat.

Etäisyydet ja leveydet korostuvat myös paljon tämän teknologian avulla ja se onkin yksi parhaista keinoista herättää virtuaalikasino henkiin. Ilman kunnollista mittojen hahmottamista kasinoiden maailma olisi heti hyvin epätodennäköisen tuntuinen, eikä pelaaja voisi välttyä huomaamasta sellaisia virheitä, jotka ovat automaattisia, mikäli peliä ei ole optimoitu eri pelaajien tarpeisiin, esimerkiksi korkeuden tai etäisyyden suhteen.